OBAVEŠTENJE O VISINI ČLANARINE ZA ZDRAVSTVENO POTPORNO UDRUŽENJE STUDENATA BEOGRADA ZA 2019/20 GODINU

Poštovani studenti,

 

Ovim dopisom Vas obaveštavamo o visini članarine za Zdravstveno potporno udruženje studenata Beograda za akademsku 2019/20 godinu.

Nalepnica_19-20_600_dinara

Na sednici izvršnog odbora Zdravstveno potpornog udruženja studenata Beograda doneta je odluka da visina članarine za Zdravstveno potporno udruženje za akademsku 2019/20 godinu ostane 400,00 dinara (četiristotine dinara) koliko je iznosila i prethodnih deset školskih godina. Navedena cena članarine važi prilikom upisa i to do 01. decembra 2019., a potom će iznositi 600,00 dinara (šeststotina dinara). Članarinu mogu uplatiti studenti svih Univerziteta u Beogradu, Visokih škola i Akademija. ZPU studenata će sredstva prikupljena u fond koristiti pre svega za pomoć materijalno i zdravstveno ugroženim studentima (plaćanje smeštaja i ishrane u studentskim domovima, besplatna putovanja za studente slabog materijalnog stanja, odmori, oporavci, rehabilitacije, lečenja...), organizovanje dotiranih letovanja i zimovanja, organizovanje studentskih ekskurzija u inostranstvu (u saradnji sa Ministarstvom prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije), edukaciju studenata (u saradnji sa Studentskom poliklinikom, Sekretarijatom za zdravstvo Skupštine grada Beograda, Ministarstvom zdravlja Republike Srbije), širenje mreža popusta studentskih benefit kartica i ostale vidove pomoći studentima, ali i bogaćenja društvenog i kulturnog života studenata svih Univerziteta u Beogradu, Visokih škola i Akademija.

          Pored ovog dopisa ZPU studenata je spremio i poseban plakat – informator koji će biti istaknut na oglasnim tablama fakulteta i visokih škola prilikom upisa.

           

Studenti prilikom upisa uplaćuju gore navedeni iznos od 400,00 dinara, a ovlašćeno lice koje vrši upis za ovu akademsku godinu treba da na poleđini indeksa nalepi nalepnicu (potvrdu o uplati članarine) za tekuću školsku godinu.

 

 

POTVRDE O UPLATI ZA ZDRAVSTVENO POTPORNO UDRUŽENJE STUDENATA BEOGRADA (ČLANARINE) ZA AKADEMSKU 2019/20 GODINU  NUMERISANE SU SERIJSKIM BROJEVIMA

 

 

 

                                                                             ZDRAVSTVENO POTPORNO UDRUŽENJE

    STUDENATA BEOGRADA

 

                                                                                           Sanja Maljukanović 

                                                                                                                Predsednik

Nalepnica_19-20__400_dinara -->