ISIC kartica

Internacionalna kartica i zvanična studentska legitimacija!

ISIC - International Student Identity Card - Student ID je međunarodna studentska i učenička identifikaciona kartica koja predstavlja zvanični dokument, tj. potvrdu da si učenik ili student.
U svetu se koristi kao učenički ili studentski ID.

ISIC kartica se primenjuje kao osnovno sredstvo identifikacije na mnogim univerzitetima i školama u svetu, a slużi i kao bankovna kartica.

ISIC nije samo ID, jer pomoću kartice se może ostvariti preko 35.000 popusta u 112 zemalja u svetu

Popust možeš ostvariti kod 2.800 muzeja, 1.200 autobuskih, żelezničkih i avio kompanija, 24.000 hotela i hostela, 27.000 atraktivnih destinacija, trgovačkih centara, telekomunikacionih kompanija, festivala, sportskih manifestacija, itd.

Šta sve dobijaš uz ISIC karticu?

  • MNOŠTVO POPUSTA u Srbiji i svetu! Da ilustrujemo. a) Kanada - 35% popusta na    železnicu! Egipat - 50% za putovanje vozom, autobusom ili  avionom na domaćim    linijama! Češka - 30% popusta na železnicu! Preko 100 muzeja samo u Italiji uz popust    33-50%! Madam Tussauds u Londonu! Nacionalni arheološki muzej Grčke!  b) Kompletan    spisak na www.isic.org! Obavezno proveri pre putovanja!
  • ISICCONECT - sistem koji ti omogućuje 75% uštede na međunarodnim razgovorima!
  • TRAVELMAX - sve što ti treba od informacija o bilo kojoj destinaciji u svetu!
  • MICROSOFT DREAMSPARK - besplatan alat za razvoj softvera i dizajn! Igraj se i usavrši!

ISIC postoji od 1949. godine i funkcioniše pod pokroviteljstvom UNESCO-a (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization).

Korisnici mogu biti redovni učenici stariji od 12 godina i studenti na osnovnim i poslediplomskim studijama.

Šta ti je potrebno da postaneš korisnik?

  •  Kopija lične karte
  •  Kopija indeksa (prve strane i strane sa overenim semestrom za tekuću školsku) ili     uverenje o studiranju (za apsolvente), odnosno uverenje o školovanju za učenike
  •  1 fotografija veličine za ličnu kartu
  •  600 dinara članarine koja važi do kraja kalendarske godine (kartica je vezana za školsku godinu i može da se izvadi već u septembru za sledeću   školsku godinu, tako da kartica onda važi 16 meseci!)