Ohrid - 3 dana / 1 noćenje - Zima 2020. Cena: 39 €

OHRID - "makedonski Sveti Stefan", biser Makedonije i celog Balkana, grad istorije i brojnih manastira – jedna od kolevki pravoslavne duhovnosti. Za naše turiste nekada popularna, a u poslednje vreme zaboravljena destinacija. Ohrid krase veliki broj manastira i crkava, Ohridsko jezero, centralni gradski trg na kome se nalaze penušavi vodoskoci ovalne fontane čiji reflektori osvetljavaju razgranato stablo javora-Cinar koje raste tu već oko devet vekova, zatim ostaci koloseuma koji su izgradili Rimljani tokom svoje vladavine... i mnogo drugih znamenitosti koje morate sami da otkrijete.

Program putovanja :

Dan 1. BEOGRAD – OHRID
Polazak iz Beograda oko  22.00 časa sa parkinga preko puta Sava Centra. Noćna vožnja preko Srbije i Makedonije do Ohrida uz kraće pauze radi odmora i osveženja.

Dan 2. OHRID
Dolazak u Ohrid u jutarnjim časovima.Smeštaj u hotel. Odlazak u panoramski obilazak Ohrida uz pratnju vodiča-obilazak starog i istorijskog dela grada poznatog po vizantijskim spomenicima  ( crkva Sv.Sofije iz XI veka, crkva Sv. Pantelejmona, Samuilova tvrđava…). Slobodno vreme ili fakultativno vožnja brodićem u trajanju od 1 časa. Večera. Noćenje.

Dan 3. OHRID –BEOGRAD
Doručak. Napuštanje hotela. Fakultativno odlzak na izlet do Biljaninih izvora i  Sv. Nauma, obilazak manastira. Slobodno vreme. Nastavak putovanja prema Beogradu uz kraće pauze. Dolazak u Beograd posle ponoći.

 

 Cena aranžmana po osobi je:          

Polazak

 

24.03.

 

Hotel ***                                   pp                                                            

                                                     1/2, 1/2+1

39 €

Legenda: pp-polupansion.

Sve cene izražene su u eurima, a plaćanje je u dinarskoj protivvrednosti po prodajnom kursu poslovne banke za devize na dan uplate. Prikazana cena važi za članove ZPU studenata Beograda. Studenti koji nisu uplatili članarinu mogu to učiniti u prostorijama ZPU-a, svakog radnog dana od 9 do 15h. Uplate se vrše u prostorijama ZPU studenata Beograda, Balkanska 4/I.

 

Aranžman  obuhvata:

 • prevoz modernim turističkim autobusom (klima, DVD, audio oprema)
 • smeštaj u hotelu 3* sa doručkom( švedki sto) i večerom(meni)
 • usluge pratioca grupe 
 • usluge lokalnog vodiča
 • troškove organizacije

 

Aranžman ne obuhvata: 

 • fakultativne izlete
 • ulaznice za posete lokalitetima
 • međunarodno zdravstveno osiguranje (400din) 
 • individualne i ekstra hotelske troškove 
 • doplata za 1/1 sobu: + 15€ na cenu aranžmana

 

Cene fakultativnih izleta:

 • Izlet do Svetog Nauma i odlazak na Biljanine izvore -  cena 10€
 • Krstarenje 1h-5€
 • minimum za realizaciju fakulativnih izleta je 30 putnika 

 

Način plaćanja:

 • ukupan iznos aranž. u din. protivvrednosti po prodajnom kursu poslovne banke za devize na dan uplate
 • 40% prilikom rezervacije, a ostatak 15 dana pre putovanja
 • čekovima građana na 3 mesečne rate

 

Opis smeštaja: 

Hotel 3*  (Npr. Holiday-M...)

Lokacija - u širem centru grada na liniji gradskog prevoza

 • Sobe: 1/2, 1/2+1, TWC, TV, klima

 

NAPOMENA ZA VIZNI REŽIM: Program važi isključivo za putnike sa novim biometrijskim pasošima. Organizator putovanja nije ovlašćen i ne ceni valjanost putnih i drugih isprava. Putnici koji su državljani Srbije sa prebivalištem na teritoriji Kosova i Metohije,vizu su dužni da pribave lično, aplicirajući za istu u skladu sa zahtevima Konzulata zemlje. Putnici koji nisu državljani Srbije u obavezi su da se sami upoznaju sa viznim režimom zemlje u koju putuju i kroz koje prolaze. Mole se putnici da vode računa o svojim putnim ispravama, novcu i stvarima na polasku i u toku trajanja aranžmana. Agencija ne snosi odgovornost u slučaju da pogranične vlasti onemoguće putniku ulaz na teritoriju EU. 

Ovaj program je radjen na bazi minimum 35 prijavljenih putnika. U slučaju promena na monetarnom tržištu, tržištu roba i usluga ili nedovoljnog broja prijavljenih putnika, Organizator zadržava pravo korekcije cena, izmene programa ili otkaza putovanja najkasnije 5 dana pre početka putovanja.